Zástavba indikační aparatury pro vznětový motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Problematika merania spaľovacieho tlaku je súčasťou spaľovacích motorov od ich počiatku. Meraním sa vyhodnocuje priebeh tlaku v závislosti na zmene objemu. Táto závislosť je vykresľovaná do indikátorových diagramov. Ďalšie parametre sa vyhodnocujú priamo, ako napríklad hluk spaľovania, ale aj nepriamo, teda výpočtom z hodnôt indikátorových diagramov. Meranie je možné prevádzať rôznymi druhmi snímačov. Tieto snímače však musia byť vhodne umiestnené, aby došlo k nameraniu správnych hodnôt. Pre zadaný motor s problematickým umiestnením snímača je pomocou výpočtov zvolený vhodný snímač. Metódami reverzného inžinierstva je spracovaná hlava valcov motora. Podľa nadobudnutých znalostí a dostupných riešení sú navrhnuté dva varianty umiestnenia piezoelektrického snímača s odporučeným použitím variantu č.1.
The issue of measuring combustion pressure has been a part of internal combustion engines since their inception. The measurement evaluates the course of pressure as a function of volume change. This dependence is plotted in indicator diagrams. Other parameters are evaluated directly, such as combustion noise, but also indirectly, i.e. by calculation from the values of indicator diagrams. Measurements can be performed with different types of sensors. However, these sensors must be properly positioned to measure the correct values. For a given motor with a problematic sensor location, a suitable sensor is selected using calculations. The engine cylinder head is processed by reverse engineering methods. According to the acquired knowledge and available solutions, two variants of piezoelectric sensor placement are proposed with the recommended use of variant no.1.
Description
Citation
SLÁVIK, A. Zástavba indikační aparatury pro vznětový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Jaké jsou základní požadavky pro 3D skenování? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO