Návrh a implementace modelové architektury systémové databáze MIB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce se zbývá problematikou návrhu a implementace modelové databáze MIB. Součástí práce je úvod do problematiky protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) a databáze MIB (Management Information Base), kde je podrobně popsána větev MIB II. Právě tato větev je současným standardem pro správu objektů pomocí protokolu SNMP. Následně jsou zde vysvětleny jednotlivé datové typy, které databáze MIB užívá. Dále jsou v práci popsány postupy pro návrh databáze MIB v jazyce ASN. 1 dle RFC 2233 a následný převod této databáze MIB, pomocí dostupných kompilátorů do jazyka C. V dalších kapitolách práce jsou podrobně zdokumentovány jednotlivé části modelu, které byly vytvořeny v simulačním prostředí OPNET Modeler během realizace komplexního simulačního scénáře. Uvedené části realizují komunikaci mezi manažerem a agentem. Příslušný stavový automat a jednotlivé bloky modelu jsou popsány tak, aby jej bylo možné opět později sestavit dalšími zájemci.
The submetted work deals with the systems design and the implementation of the model database MIB. The work is the introduction into the protocol SNMP (Simple Network Management Protocol) and the database MIB (Management Information Base), which describes in detail branch MIB II. This branch is the current standard for the management of objects using SNMP. Consequently, there are explained different data types that the MIB database uses. Furthermore, the work describes the procedures for the design of the database MIB in the language of ASN. 1 according to RFC 2233 and the subsequent transfer of the MIB database, available through the compilers into the langure C. In the following chapters of the work, each of the models that were created in the simulated environment OPNET Modeler during the implementation of a comprehensive simulation scenario are documented more in detail. The above mentioned parts implement the communication between the manager and the agent. The state machine and the individual blocks of the model are described so that it could be later re-assembled by other candidates.
Description
Citation
MIKULICA, V. Návrh a implementace modelové architektury systémové databáze MIB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO