Zobrazování 3D dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou práce s 3D daty, manipulaci s nimi, s jejich archivací a zobrazováním. Teoretická část obsahuje stručný přehled současného stavu problematiky. Praktickou součástí práce je návrh a implementace knihovny pro zobrazování 3D dat a prohlížeče / editoru, který ji využívá. Knihovna je napsána v programovacím jazyce c++ s využitím objektového programování a určená k používání jako dynamicky linkovaná knihovna, její funkčnost je možné snadno rozšiřovat psaním zásuvných modulů, nevyžadujících zásah do zdrojového kódu knihovny. Zobrazování není vázáno na konkrétní typ grafického API a knihovnu je možné doplnit zásuvným modulem pro vykreslování libovolným softwarovým nebo hardwarovým způsobem. Součástí implementace je zásuvný modul pro vykreslování přes rozhraní OpenGL
Thesis deals with manipulation, archiving and viewing of 3D data. Theoretic part contains basic introduction to the field. Practical part of the thesis is design and implementation of the library for viewing 3D data and viewer / editor using this library. Library is written in c++ computer language and it’s intended to be used as a dynamic linked library, which functionality can be easily enhanced with additional plug-in modules without need to modify the source code of the library. Actual viewing is not tied to any specific type of graphical API, library can be extended with plug-in for rendering using any software or hardware. Part of the implementation is plug-in for rendering 3D data using OpenGL interface.
Description
Citation
MATYSKIEWICZ, J. Zobrazování 3D dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student zodpověděl otázky komise bez výhrad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO