Technologie výroby prototypů elektrických přístrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na problematiku výroby prototypů elektrických zařízení. Teoretická část obsahuje strukturovaný přehled historického vývoje metod výroby prototypů a principiální popis jednotlivých technologií prototypování. Stěžejní částí práce je návrh prototypu zhášecí komory, vytisknutí komory a ověření schopnosti zhášet elektrický oblouk.
The work focuses on the production of prototypes of electrical devices. The theoretical part contains a structured overview of the historical development of prototype production technologies and description of individual prototyping technologies. The main part of the work is the design of a prototype extinguishing chamber, printing of the chamber and verification of the ability to extinguish the electric arc.
Description
Citation
SVOBODA, F. Technologie výroby prototypů elektrických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval práci na téma - Technologie výroby prototypů elektrických přístrojů. Student představil cíle práce. Student představil různé technologie výroby protypů. Student představuje testování vlastností materiálů. Student ukazuje výsledky testování prototypu. Dále student uvádí návrch možné budoucí inovované geometrie. Student shrnuje svoji prezentaci. Student odpověděl na otázky oponenta. Dále student odpovídá na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO