3D model vybraného objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je vytvoření čtyř georeferencovaných 3D modelů kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni ze snímků ze dvou kamer, digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II a nízkonákladové kamery mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro, ve dvou fotogrammetrických softwarech, Bentley ContextCapture a Agisoft Metashape Professional. Přesnost modelů byla analyzována pomocí kontrolních bodů zaměřených totální stanicí a referenčního mračna bodů z laserového skenování kaple. Jeden z modelů byl prezentován pomocí Sketchfab na internetových stránkách a další z modelů byl vytisknut na 3D tiskárně.
The subject of this diploma thesis is the creation of four georeferenced 3D models of the Chapel of Virgin Mary Help in Brno-Líšeň using images from two cameras, a digital reflex camera Canon EOS 6D Mark II and a low-cost camera Xiaomi Mi 10T Pro mobile phone, in two photogrammetric software, Bentley ContextCapture and Agisoft Metashape Professional. The accuracy of the models was analysed using checkpoints measured by a total station and a reference point cloud from the laser scanning of the chapel. One of the models was presented using Sketchfab on the internet, another one was 3D printed.
Description
Citation
PROKOP, J. 3D model vybraného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - tajemník, Ing. Miroslav Vítek, Ph.D. - člen, Ing. Josef Kamera - člen, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. - člen, doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant přednesl prezentaci, ve které komisi seznámil s výsledky své diplomové práce. Popsal zpracování v programu CloudCompare a prezentoval výstupy zpracované v programech Bentley ContextCapture a Agisoft Metashape. Tajemník komise poté přečetl hodnocení vedoucího práce s hodnocením A/1. Oponent práce následně přednesl svůj posudek s hodnocením A/1. Student odpověděl na otázky z oponentského posudku a na
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO