Zvyšování výkonnosti síťových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Pod záštitou sdružení CESNET vznikla rodina karet COMBO s programovatelným hradlovým polem, jež je navržena pro akceleraci zpracování toku dat na vysokorychlostních sítích. Nad těmito kartami je postavena platforma NetCOPE, která má za cíl zrychlit a zjednodušit vývoj síťových aplikací. Tato práce se zabývá podrobnou analýzou datové propustnosti této platformy a navrhuje některá možná zlepšení, jež by mohla mít pozitivní vliv na celkový dosažený výkon.
There has been developed family of cards called COMBO under the auspices of the CESNET association. These cards carry programmable field array and their purpose is intended into accelerating of net traffic. There is also a platform called NetCOPE which is based on these cards and it's purpose is to accelerate and simplify the development of network applications. This thesis contains a detailed analysis of data throughput through a whole platform and describes some possible improvements which should reflect in a better performance of the whole platform.
Description
Citation
ŠTOURAČ, J. Zvyšování výkonnosti síťových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Je možné odhadnout počet VHDL komponent a složitost jejich úprav při přechodu na v práci zmíněný protokol Xilinx LocalLink? Je možné následně odhadnout zvýšení propustnosti pro jednotlivé paketové délky při použití protokolu Xilinx LocalLink?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO