Podpora XML šablon v PHP rámcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou definice šablon stránek v PHP rámcích. Jejím cílem je navrhnout a implementovat rozšíření pro Nette Framework, které umožní definovat šablony v jazyce XML. V rámci práce byly také porovnány různé přístupy k práci se šablonami v běžně používaných PHP rámcích a popsány možnosti jazyka XML, které je možné využít pro vlastní rozšíření. Vytvořená knihovna zahrnuje vlastní sadu XML značek, pomocí kterých lze šablony definovat v jazyce XML.
This bachelor's thesis deals with template support in PHP frameworks. The aim is to design and implement an extension for Nette Framework, which allows defining templates in XML language. Thesis also provides a comparison of different approaches of template support in commonly used PHP frameworks. In addition it describes the possibilities of XML language that might be useful for own extension. Created library includes a set of special XML tags, which enable definition of templates in XML.
Description
Citation
AMBROŽ, L. Podpora XML šablon v PHP rámcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V závěru práce píšete o "rozšíření knihovny o značky usnadňující vykreslování tabulek, které byly v původním návrhu" - z jakého důvodu byly z návrhu staženy, příp. proč nebyly do knihovny zařazeny, když byly v původním návrhu? Proč nebyly pro některé značky vytvořeny alternativy v podobě prefixovaných atributů podobně, jak to umožňuje Nette? Uvažujete o uvolnění tohoto rozšíření např. do doplňků Nette (Nette addons)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO