Diskrétní epidemiologické modely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá teorií diferenčních rovnic a jejich soustav. Dále se v práci nachází přehled základních diskrétních epidemiologických modelů. Detailně je rozebrán diskrétní SIR model a je ilustrován na příkladech a grafech.
This thesis deals with the theory of difference equations and their systems. The second chapter of the thesis contains a list of basic discrete epidemic models. Discrete SIR model is analysed in detail and it is illustrated with examples and graphs.
Description
Citation
NEČESANÝ, T. Diskrétní epidemiologické modely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Dotazy oponenta zodpovězeny Náročnost důkazů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO