Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice anonymní společnosti XYZ s.r.o. První část práce je věnována teoretické problematice vnitropodnikových směrnic s důrazem na účetní uzávěrku a závěrku. Druhá část obsahuje popis společnosti a zhodnocení stavu jejích aktuálních vnitropodnikových směrnic. Ve třetí a zároveň poslední části je vytvořen návrh vnitropodnikové směrnice na téma harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a závěrky.
The bachelor thesis is focused on the internal directives anonymous company XYZ ltd. The first part of the thesis is devoted to the theoretical problems of internal directives with emphasis on financial closing and statements. The second part contains a description of the company XYZ ltd. and an assessment of the state of its current in-house directives. In the third and at the same time the last part, a draft internal company directive is created on the topic of the schedule of financial closing and statements.
Description
Citation
FLAIŠINGEROVÁ, T. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky vedoucího -zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Jaký je účel směrnic? Kdo je jejich uživatelem? - zodpovězeno Ing. Vítězslav Irein Je firma zisková? Bude využívat mimořádně odpisy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO