Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy jsou v závěru práce zohledněna možná finanční opatření, která by měla vést ke zlepšení efektivnosti firmy.
Bachelor thesis deals with rating of the financial situation of the company Gumotex, a.s. in the years 2014 – 2018. The inclusive financial situation is evaluated by the methods of financial analysis. Based on the results there are financial measures considered in the last section of this thesis. These measures are supposed to lead to improve the effectiveness of the company.
Description
Citation
JANČÁLEK, R. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: nejsou Ing. Pěta: V bakalářské práci máte uvedenou REPO sazbu, jste schopen vysvětlit, jak funguje tato sazba? odpovězeno Ing. Pěta: Jakým způsobem Vám společnost zaplatí faktoring? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO