Turbodmychadla spalovacích motorů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem turbodmychadel spalovacích motorů, nabízí základní systematický pohled na tuto tematiku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zabývá historií vývoje a užití turbodmychadel. Druhá kapitola se věnuje principu činnosti a transformaci energie v turbodmychadlech. V kapitole třetí jsou zmíněny základní řady turbodmychadel a jejich parametry s důrazem na největší světové výrobce.
This bachelor thesis deals with theme of turbochargers for internal combustion engines and shows basic systematic view of this theme. The work is divided into three main chapters. The first chapter deals with historical development and usage of turbochargers. The second chapter attends to working principle and energy transformation in the turbochargers. In the third chapter there are mentioned main types of turbochargers and their parameters and worldwide producers.
Description
Citation
HOLÍK, P. Turbodmychadla spalovacích motorů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO