Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je zjištění možností substituce stavebních materiálů a její konečný vliv na cenu stavby většího rozsahu. V praktické části jsem se zaměřila na analýzu nákladů objektu, výběr vhodných nových materiálů a na sestavení rozpočtu s již novými materiály.
The aim of this bachelor thesis is to determine the possibility of substitution of building materials and its influence on the final cost of a larger scale building. The practical part is mainly focused on analysing the cost of the building, selection of new appropriate materials and the final budget with the use of these new materials.
Description
Citation
PEKTOROVÁ, M. Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO