Konstrukce postupového střihadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se nejprve zaměřuje na stručné uvedení do oblasti stříhání, jakožto jedné z technologií tváření. Dále bakalářská práce pojednává o základních způsobech stříhání kovů. Jako poslední a stěžejní bod práce je popis konstrukce postupového střihadla z produkce firmy Brano, a.s. pro velkosériovou výrobu výlisku. Tento výlisek tvoří část uložení spojkového pedálu, určeného pro automobilový průmysl.
Presented bachelor’s thesis initially focuses on introduction to the cutting area, as one of the forming technologies. Further this thesis deals with basic methods of cutting metals. As the last and crucial point is a description of construction of follow cutting tool produced by company Brano in high-volume molding production. The molding is a part for storing clutch pedal which is designed for automotive industry.
Description
Citation
JUŘÍČEK, V. Konstrukce postupového střihadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Koška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO