Analýza dotačního systému státní podpory v České republice pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje dotací poskytnutých ze státního rozpočtu České republiky. S pomocí statistických metod regresní analýzy a časových řad popisuje vývoj posledních několika let a snaží se odhadnout vývoj let budoucích.
This bachelor thesis focuses on the analysis and prognosis of grant aid provided from the state budget of the Czech Republic. It describes the development in last few years and tries to predict the future development by the use of statistical methods of regression analysis and time series.
Description
Citation
KLUSÁKOVÁ, K. Analýza dotačního systému státní podpory v České republice pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Ing. Petr Kutěj (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO