Použití mineralizátorů v procesu přípravy dinasové hmoty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Dinas je žáruvzdorný materiál používaný hlavně ve sklářských pecích, koksárenských bateriích a v ohřívačích vysokopecního větru. Dinas tvoří krystalické fáze tridymit, cristobalit, skelná fáze a nepřeměněný křemen. Obsah těchto fází ovlivňuje výsledné vlastnosti dinasu. Tato práce se zabývá vlivem různých druhů mineralizátorů, způsobu homogenizace směsi a délky výpalu na obsah těchto fází a výsledné vlastnosti dinasu.
Silica bricks is a refractory material whitch is used mainly in glass furnaces, coke oven bateries and hot blast stoves. Silica bricks constitute of the crystalline phases cristobalite, tridymite, glass phase and unconverted quartz. Content of these phases influences eventual properteis of silica bricks. This thesis deals with influence of the different kind of mineralizers, method of homogenization and length of firing on the content of these phases and eventual properties of silica bricks.
Description
Citation
MAŇÁK, J. Použití mineralizátorů v procesu přípravy dinasové hmoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO