Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům se zakomponovanou garáží. Nosný systém je tvořen tvarovkami Medmax vyplněnými železobetonem. Stropní konstrukce je realizována ze stropních panelů Med10 a železobetonové nosné vrstvy. Objekt je založen na průběžných betonových pásech. Konstrukce krovu je vaznicového a krokevního typu tvořící sedlové střechy.
This is a two-floor detached house with partly basement and garage which is incorporated. The supporting structure is made up of bricks Medmax filled reinforced concrete. Construction of ceiling is realized from the panels Med10 and reinforced concrete, which is made carrying construction. The building is based on concrete foundations. Construction of the truss is purlin’s and rafter’s type. The roofs are forming a gabled shape.
Description
Citation
HYXA, P. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO