Náklady výstavby rodinných domů z alternativních stavebních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce řeší náklady na stavbu domu z přírodních stavebních materiálů. Jsou zde definovány přírodní stavební materiály. Uvedeny jejich vlastnosti a konkrétní možnosti použití jednotlivých materiálů. Ceny pořízení materiálu i jejich vlastnosti jsou porovnány s cenami pořízení a vlastnostmi materiálů průmyslově vyráběnými. Práce jako taková by měla ukázat, že není potřeba se obávat stavby z přírodních materiálů. Tyto materiály jsou srovnatelné, jak vlastnostmi, tak cenou s materiály běžně používanými.
This bachelor`s thesis deals with cost of construction of houses from natural building materials. There are defined natural building materials. There are also introduced their properties and specific options of use of individual materials. Prices and properties of materials are compared with prices and properties of industrially produced materials. This thesis is supposed to show, that there is no need to be affraid of using natural building materials. These materials are fully comparable, ether by price and its features, with materials commonly used.
Description
Citation
LOŠÁKOVÁ, J. Náklady výstavby rodinných domů z alternativních stavebních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO