Řízení stmívání LED čipů a pásků systémem DALI a DMX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj stmívacího zařízení LED čipů a pásků ovládaného systémem DALI a DMX pro firmu ELKO EP. Byl vytvořený firmware a hardware, který je schopný stmívat tři nezávislé kanály s konstantním proudem vhodným pro vysoce výkonné LED čipy. Firmware byl implementovaný v jazyce C a hardware byl navržen pomocí vývojového kitu LPCXpresso od firmy NXP.
Bachelor's thesis deals with development of dimming controller for LED chips and stripes controlled with DALI and DMX systems for  ELKO EP company. The firmware and hardware was created, which can handle three individual channels with constant current dimming, capable to dim High Power LED. Firmware was implemented in language C and hardware was developed with LPCXpresso kit from NXP.
Description
Citation
KOVÁCS, B. Řízení stmívání LED čipů a pásků systémem DALI a DMX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V práci při ovládání signalizačních diod pomocí PWM uvádíte, že frekvence PWM musí být přes 100Hz. Proč? Z čeho jste vycházel? Uveďte, které části firmwaru jsou vaše vlastní tvorba a které části jsou převzaté. Jaký je hrubý váš podíl v této firmwarové oblasti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO