Automatizace v domácnosti, vstupní a výstupní moduly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Baklárska práca sprostredkováva teoretický rozbor problematiky automatizácie domácnosti s využitím IoT aplikácie. Cieľom práce je navrhnúť vstupné a výstupné moduly so zámerom uľahčiť užívateľom ovládanie jednotlivých elektronických zariadení. Prvá kapitola popisuje druhy bezdrôtových technológií najčastejšie používaných v IoT, princípy merania prúdu pre určenie spotreby energie a spôsoby stmievania svetiel. Druhá kapitola zahŕňa návrh bezdrôtovej komunikácie modulov s centrálnou riadiacou stanicou a konkrétne návrhy modulov. Tretia kapitola sa zaoberá konštrukciou a testovaním hardvérových modulov.
The bachelor´s thesis mediates theoretical analysis of home automation using IoT application. The aim of the thesis is to desing input and output modules to make controlling of electronic devices easier for user. The first chapter describes wireless technologies which are mostly used in IoT applications, principles of measuring current in order to determine energy consumption and ways how to dim lights. The second chapter includes design of wireless communication between the modules and a central control station and specific module designs. The third chapter deals with the construction and testing of hardware modules.
Description
Citation
PONECHAL, M. Automatizace v domácnosti, vstupní a výstupní moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Majzner, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO