Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá řešením efektivního paralelního zápisu velkých objemů dat na souborovém systému Lustre. Cílový program je navržen pro projekt k-Wave simulující šíření akustických a ultrazvukových vln. Tato simulace pro svou výpočetní a datovou náročnost vyžaduje spouštění na superpočítači a implementaci pomocí knihoven pro paralelní zpracování (Open MPI) a pro uložení velkých objemů dat (HDF5). Výsledný program je implementován v jazyce C s využitím zmíněných knihoven. Správným nastavením souborového systému Lustre bylo dosaženo rychlosti 2,5 GB/s, jež odpovídá 5-ti násobnému zrychlení nativního zápisu, který byl následně pomocí techniky agregace dat zrychlen až na 3 GB/s, což naráží na teoretické limity diskového pole superpočítače Anselm.
This thesis deals with an effective solution of parallel writing of variable amounts of data on the Lustre file system. The work will be used by the k-Wave project designed for time domain acoustic and ultrasound simulations. Since the simulation is computationally and data intensive, the project requires to be implemented with libraries for parallel computig (Open MPI) and large data processing (HDF5) and it must run on a supercomputer. The application is implemented in C and uses previously mentioned libraries. The proper settings of the Lustre file system leads to the peak write bandwith of 2.5 GB/s that corresponds to a speedup factor of 5 compared to the reference settings. The data aggregation improved the write bandwidth by a factor of 3 compared to a naive version. Here, the achieved I/O bandwidth for certain block sizes hits the limits of the Anselm I/O subsytem (3GB/s).
Description
Citation
VYSOCKÝ, O. Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je možné při použití HDF5 překrýt výpočet se zápisem do souboru? Jaký vliv by mělo překrytí na rychlost zápisu? Jak velká by musela být simulační doména (resp. celková velikost subdomén v oblastech zájmu), aby došlo k vyčerpání operační paměti uzlu při zápisu pomocí jediného uzlu (64 GB na superpočítači Anselm)? Bylo by možné využít tlusté uzly pro agregaci dat a následný zápis do souboru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO