Elektroinstalace rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretické podklady a vlastní projekt. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se silnoproudou částí, která popisuje elektroinstalaci od přípojky z distribuční sítě po koncové prvky v domě. Další částí jsou slaboproudé rozvody, kde jsou popsány jednotlivé typy rozvodů a zařízení použitých v civilní zástavbě. Ve třetí části je čtenářovi popsán návrh hromosvodu a jednotlivé části vnitřní a vnější ochrany. Vlastní projekt obsahuje situační schémata zařízení a rozvodů v domě, návrh použitých rozvaděčů, kontrolu jištění a technickou zprávu.
This Bachelor Thesis is concerned with the design of the electrical installation of a family house. There are two main parts of the thesis – theoretical basis and the main design. In the theoretical part the reader is at first introduced to a powerline section, in which the electrical installation from the powergrid to a terminal equipment is described. Next part is about a low voltage wiring, where the commonly used types of wiring and devices are described. In the third part the reader can read about a lightning protection and its inner and outer parts. The main design consist of situational designs of devices and wiring in the house, switchboard designs, revision of the electrical protection and the technical report.
Description
Citation
TESAŘ, J. Elektroinstalace rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Elektroinstalace rodinného domu“. Během obhajoby student působí jistým dojmem. Prezentace je na pěkné grafické úrovni. V prezentaci je uvedena vytvořená výkresová dokumentace a je zřejmé, že student provedl značné množství práce. Otázka zkoušejícího byla zodpovězena, stejně tak i otázky doplňující. Komise danou práci i studentovu prezentaci hodnotí velmi kladně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO