Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace a uvedení do problematiky inovačního procesu a následného zhodnocení dané inovace. V praktické části je popsána společnost XY s.r.o. a zavedení inovace procesu do jejího provozu.
The subject of the bachelor thesis "Economic Aspects of Introducing Process Innovation in a Manufacturing Enterprise" is the description and subsequent analysis of the introduction of the process innovation in the selected company. The theoretical part is focused on explaining the concept of innovation and putting into the issue of the innovation process and the subsequent evaluation of the innovation. The practical part describes the company XY s.r.o. and introducing process innovation into its operation.
Description
Citation
KOSÍKOVÁ, Ž. Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky vedoucího: Doporučila byste jeho zpracování při každém hodnocení zavedené inovace? odpovězeno Otázky oponenta: Co vidíte ve Vaší bakalářské práci jako největší přínos? odpovězeno Jakou úlohu má podle vás management v procesních inovacích? odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Ze kterých dílčích analýz jste sestavila SWOT analýzu ve Vaší práci? odpovězeno Ing. Martin Mucha Ph.D. S jakými zaměstanci byl prováděn brainstorming? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO