Stavebně technologická etapa založení skladovací a výrobní haly Berndorf Bäderban

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro založení dvoulodní haly. Nosná konstrukce haly je navržena z ocelových kloubově uložených rámů. Základové poměry staveniště jsou složité, proto budou pod patkami štěrkopískové polštáře. Objekt se nachází v nezastavěné zóně na rovinném terénu a bude navazovat na již vybudovanou původní výrobní halu. Součástí práce bude technologická etapa založení, návrh strojní sestavy, finanční a časový plán realizace.
Goal of bachelor thesis is work on construction-technological project of two-aisle hall foundation. Hall load-bearing structure is designed from frames loaded by steely joints. Foundations ratio of building site is complicated therefore will be placed gravel-sand pillows under socle. Building is located in non-developed site on plane terrain and will continue on current factory building. Park of the work will be technological construction of foundation, design of machine set, financial plan and schedule of realization.
Description
Citation
LEPÍK, J. Stavebně technologická etapa založení skladovací a výrobní haly Berndorf Bäderban [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO