Návrh železobetonové stropní konstrukce přístavby objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá statickým posudkom a porovnaním dvoch navrhovaných variant železobetónovej stropnej dosky prístavby administratívnej časti budovy k pôvodnému objektu. V každom navrhovanom variante je konštrukcia navrhnutá a posúdená na medzný stav únosnosti v súlade s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
The bachelor thesis deals with the structural solution and comparison of two proposed variants of a reinforced concrete slab of an administrative enlargement of the original building. In each proposed variant, the structure is designed and assessed for the ultimate limit state in accordance with ČSN EN 1992-1-1: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for civil engineering.
Description
Citation
TEPLANOVÁ, A. Návrh železobetonové stropní konstrukce přístavby objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Pavel Šulák, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce před komisí a následně reagovala na připomínky a otázky oponenta. Dotazy k obhajobě bakalářské práci: 1) Ing. Koláček: Jaké změny byste provedla, kdybyste model objektu dělala znovu? -studentka odpověděla 2) doc. Klusáček: Jak byl počítán průhyb desky a od jaké kombinace (od jakých zatížení)? -studentka odpověděla 3) Ing. Švaříčková: Jak lze upravit výšku konstrukce s ohledem na průhyb a zatížení? -studentka odpověděla 4) doc. Klusáček: Jaké platí zásady pro výkres tvaru? -studentka odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO