Koexistence bezdrátových systémů LoRa a Bluetooth

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na koexistenci LoRa a Bluetooth technologií v bezlicenčním 2.4 GHz ISM pásmu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, jmenovitě teoretické a experimentální. Ve své teoretické části se věnuje popisu fyzické vrstvy obou systémů a definuje koexistenční scénáře, které mohou mezi oběma systémy nastat. V experimentální části je navržen a zrealizován měřící testbed pro měření koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi LoRa a Bluetooth systémy v 2.4 GHz ISM pásmu včetně následného zpracování naměřených dat. Na závěr je navrhnuta laboratorní úloha a založená na experimentální části diplomové práce, která slouží pro edukativní účely pro kurz mobilních komunikací vyučovaný na univerzitě VUT.
This bachelor thesis focuses on the coexistence between LoRa and Bluetooth technologies in the unlicensed 2.4 GHz ISM band. The thesis consists from two main parts, namely theoretical and experimental. The theoretical part describes the physical layer and defines coexistence scenarios between both systems. The experimental part is intended to the design and realization of measuring testbed to measure different coexistence scenarios, which may occur between LoRa and Bluetooth systems, in the 2.4 GHz ISM band, including the processing of measured data. Finally, based on the results obtained from measurements, a laboratory task is proposed for educational purposes for the course mobile communication taught at BUT university.
Description
Citation
PAUL, F. Koexistence bezdrátových systémů LoRa a Bluetooth [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Dr. Kubíček: Realizoval jste kontinuální vysílání/příjem nebo omezenou četnost zpráv? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO