Porovnání MKP programových systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je porovnání statických programů SCIA Engineer a ANSYS, které pracují na metodě konečných prvků. Pro názornost je v obou programech vymodelována stejná konstrukce rozhledny s definovaným zatížením - dle zvolené konstrukce, charakteru a umístění stavby. Programy jsou porovnávány jak z hlediska uživatelského (tedy práce s vlastním programem), tak z hlediska kvality obdržených číselných a grafických výstupů.
The aim of bachelor thesis is to compared static programs SCIA Engineer and ANSYS, working on finite elements method. For clarity, in both programs there is modeled the same tower structure with a defined load - depending on the chosen design, character and location of the building. Programs are compared in terms of both the user ie work with its own program), and of quality received numerical and graphical outputs.
Description
Citation
TAČNER, J. Porovnání MKP programových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO