Statické řešení konstrukcí dřevěných halových objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je navržení a posouzení zastřešení skladovací haly. Práce řeší 4 odlišné typy střešních konstrukcí pro halu o půdorysných rozměrech 12 x 24 m. Pro každou konstrukci je stanovena geometrie, zatížení, vnitřní síly a proveden posudek vybraných prvků. Práce se dále zabývá důležitými konstrukčními detaily a jejich řešením. Lokalita umístění haly: Brno.
The subject of the thesis is the design and assessment of the roof storage shed. The work addresses four different types of roof structures for hall´s ground plan in size of 12 x 24 m. For each structure is defined geometry, loads, internal forces and drawing up of the opinion of selected elements. The thesis also concerns some important structural details and their solutions. Location of the hall: Brno.
Description
Citation
KOCH, F. Statické řešení konstrukcí dřevěných halových objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO