Historie výroby oceli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli jako materiálu používanému k výrobě chladných zbraní. V úvodu popisuje stručnou historii výroby oceli. Následující část pojednává o technologii výroby surového železa a oceli a surovinách pro jejich výrobu. V další kapitole je uveden historický přehled vývoje meče, který byl přední reprezentant chladných zbraní a použitých materiálů a technologií pro jeho výrobu. Poslední část této bakalářské práce pojednává o Damascenské oceli jako specifickém materiálu pro výrobu chladných zbraní.
This thesis deals with the history of steel as a material used to produce cold weapons. The introduction describes the brief history of steel production since the beginning of the iron to the present. The second part focuses on the technology of production of raw iron and steel and raw materials for their production. The next chapter gives a historical survey of the sword, which was a leading representative of cold weapons and the materials and technologies for its production. The last part of this thesis deals with a Damascus steel as a specific material used for cold weapons.
Description
Citation
KOSMÁK, J. Historie výroby oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO