Identifikace parametrů asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. Identifikační metoda identifikuje rozptylovou indukčnost, vzájemnou indukčnost a časovou konstantu rotoru. Představená metoda je zhodnocena, výhody a nevýhody této metody jsou ohodnoceny s ohledem na její možné použití na skutečném motoru. Experimentální výsledky a simulační schémata, které jsou představeny ukazuji proveditelnost metody. Diplomová práce je rozdělena na sedm kapitol. V druhé kapitole je popsán základní princip a modely asynchronního motoru . Třetí kapitola obecně popisuje identifikační metody. Čtvrtá, pátá a šestá kapitola pojednává o metodě, která je založena na práci autorů [4] a [5].
This thesis describes and realizes (in program Matlab/Simulink and in the microcontroller Freescale 56F8346) one off-line identification method of AC Induction motor parameters which are necessary to implement the field-oriented control strategy. The identification metod identify leakage inductance, magnetizing inductance and secondary time constants. The presented method is evaluted, advantages and disadvantages of this method are evaluated with reference to their possible use in real-machine. The experimental results and schemes which are presented demonstrate the feasibility methods. The thesis is dividend in seven chapters. Second chapter describes the basic principle and model AC induction motor. Third chapter generally describes identification methods. Fourth, fifth and sixth chapters deal with method which is based on a previous work of the authors [4] and [5].
Description
Citation
KŘÍŽEK, T. Identifikace parametrů asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Na otázku oponenta ohledně identifikace asynchronního motoru v online režimu student odpoveděl s výhradami. Byly diskutovány některé detaily a fakta uvedené v práci, student odpověděl s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO