Možnosti automatizace měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech technických měření. V této práci jsou zmíněny způsoby měření, upravování, přenášení a následné analyzování měřené veličiny. Jelikož v dnešní době je možné automatizovat téměř všechny typy měření, je uvedeno, za jakých okolností je vhodné použití automatizovaného měření. Závěrečná část je věnována návrhu řešení přístrojového a programového vybavení pro měření teploty v serverové místnosti. Jsou navrženy 3 varianty řešení a na základě jejich rozboru je vybrána optimální varianta.
The thesis is focused on the automation of measurement with the using of hardware and software. Efforts to objectification processes and eliminating human influence on the outcome are increasingly reflected in the technical fields of measurement. In this work, methods of measurement modification, transformation and subsequent analysis of the measured quantity are discussed. Since nowadays it is possible to automate nearly all types of measurement, it is shown, under what circumstances is appropriate to use automated measurements. The final section is devoted to solution of software and hardware design for measuring temperature in the server room. They are proposed 3 possible solutions and on the basis of their analysis the optimal variant is chosen.
Description
Citation
ILICHMAN, O. Možnosti automatizace měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO