Návrh rozsáhlých bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11 a jejich použití v rozsáhlých bezdrátových sítích. V první části bakalářské práce jsou teoreticky rozebrány bezdrátové přenosy a nejznámější doplňky standardu IEEE 802.11 a jejich funkce. Dále práce popisuje architekturu rozsáhlých bezdrátových sítí, jejich dělení na buňky a centralizovanou správu buněk a jednotlivých AP. Dále pojednává o zabezpečení a autentizaci v rozsáhlých bezdrátových sítích. Druhou část bakalářské práce tvoří podrobný návod k realizaci rozsáhlé bezdrátové sítě, ze kterého je následně sestavena laboratorní úloha pro předmět Architektura sítí.
This bachelor thesis focus on wireless networks standardized as IEEE 802.11 and their use in wide wireless networks. Wireless transmissions and most known accessories of standard IEEE 802.11 and their functions are theoretically discussed in the first part of the bachelor thesis. Next, bachelor thesis takes care of architecture of vast wireless networks, their division into cells and centralized management of cells and individual AP. Further, security and authentication in wide wirreless networks is described. The second part of bachelor work is formed from detailed manual for execution of wide wireless networks, from which laboratory task is built for subject Network Architecture.
Description
Citation
HLAVATÝ, J. Návrh rozsáhlých bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mašek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Vlček (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
OT: Pomocí čeho jste měřil zmínéný čas? - pomocí programu wireshark, dle jednotlivých bodů a následně byly analyzovány jednotlivé pakety. OT: Pomocí zrcadlení? - ano. OT: Čím byla aplikace provozovaná? - stream. OT: Pokud bych chtěl doma zprovoznit radius server, umí to běžné routery či potřebuji náročný hardware, raspberry? - Radius poskytují dražší HW prvky, osobně jsem to řešil virtuálně na debianu (tam běžel free radius), díval jsem se, že by tento radius server šel i na prvcích jako je raspberryPi. OT: Znáte nějakou službu, který by mohla být ovlivněna uvedeným 20ms delay? - například služba v reálném čase jako stream, zaseknutí obrazu zapříčiněné nižší úrovní signálu (...)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO