Návrh projektu realizace marketingové kampaně na sociálních sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu marketingové kampaně pro vybranou společnost a následnou implementací vhodně zvolených metod pro řízení takového projektu ve třech fázích – předprojektové, projektové a poprojektové. V těchto jednotlivých fázích se zaměříme na stanovení cíle, logický rámec, zahájení, plánování, realizace, ukončení, hodnocení výstupů a zpracování návrhů. Tyto jednotlivé fáze a její dílčí kroky jsou popsány teoreticky a následně prakticky využity pro analýzu současného stavu a návrhu vlastního řešení.
This bachelor thesis is dealing with project management of a campaign for a selected company and subsequent implementation of chosen methods and tools for managing such project in three phases – pre-project, project and post-project. In these individual phases we are going to focus on setting up goals, logical framework, initiation, planning, implementation, project closeout, output evaluation and proposal processing. These individual phases and each partial step are theoretically described and then practically used in the analysis of the current state and the design of the solution.
Description
Citation
TREPEŠ, M. Návrh projektu realizace marketingové kampaně na sociálních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka vedoucího práce: Z jakých podkladů jste vycházel při zpracování analýzy rizik projektu? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Proč jste používal horizontální a vertikální analýzu? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: SLEPT analýza – vysvětlete ekonomické faktory. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO