Podnikatelský plán - založení podniku v oblasti dřevostaveb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je návrhom podnikateľského plánu, ktorý sa zameriava na založenie podnikania v oblasti drevených stavieb a nízkoenergetických domov. V prvej časti sú spracované teoretické východiská, ktoré sú potrebné pri založení vlastného podnikania. V ďalšej časti sú spracované praktické východiska, ktoré vychádzajú z teoretických východísk. Hlavnými nástrojmi sú SWOT analýzy, SLEPT analýzy, Porterovho modelu 5 síl. Posledná časť je zameraná na podnikateľský zámer.
Bachelor thesis is an application of business plan, which is oriented to the establishment of the company in the field of timber constructions and low-energy houses. In the first part of thesis are processed theoretical basis, which are necessary to making own business. In the following part are processed practical basis, based on the theoretical results. Main tools are SWOT analysis, SLEPT analysis and Porter model five forces. The last part is focused on the business plan.
Description
Citation
OVŠONKA, M. Podnikatelský plán - založení podniku v oblasti dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
otázky vedoucího práce - zodpovězeno otázka oponenta práce - zodpovězeno doc. Zinecker: Jaká je ziskovost odvětví stavebnictví? - zodpovězeno doc. Zinecker: Jakou ziskovost očekáváte od svých podnikatelských aktivit? - zodpovězeno prof. Dohnal: Tento návrh je již realizovaný či ne? - zodpovězeno prof. Dohnal: Ve své práci uvádíte, že v majetku bude mít společnost automobil. O jaký typ automobilu se jedná? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO