Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy

dc.contributor.authorMezník, Ivancs
dc.date.accessioned2019-02-01T13:45:40Z
dc.date.available2019-02-01T13:45:40Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionAdaptace byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.cs
dc.description.abstractKnížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie a další. Předmět s názvem Matematická ekonomie, příp. názvem analogickým završuje symbiózu matematiky s ekonomií na magisterském stupni a patří k současnému vzdělávacímu standardu uznávaných ekonomických univerzit. Autor vychází z více než desetiletých zkušeností z výuky tohoto předmětu pro posluchače Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Ekonomové jsou povoláni stále častěji k řešení problémů klíčových pro existenci moderní společnosti. Přesvědči- vost jejich argumentace není dnes již možná bez náležitého teoretického zázemí, závěry ekonomických analýz provedené nepřesvědčivými metodami jsou problematicky použitelné v praxi. Právě matematika poskytuje ekonomům exaktní vyjadřovací prostředky pro zkoumání ekonomických zákonitostí. Významným aspektem je i rostoucí komputerizace, která vyžaduje bezpodmínečně matematickou algoritmizaci. Proto prožívá teoretické pojetí ekonomických disciplin od 70. let minulého století nebývalé prosperity.cs
dc.formattextcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.isbn978-80-214-5512-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137456
dc.language.isocscs
dc.publisherCERMcs
dc.rights© CERMcs
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.subjectekonomiecs
dc.subjectmatematikacs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectnárodní důchodcs
dc.subjectziskcs
dc.subjectprodukcecs
dc.titleÚvod do matematické ekonomie pro ekonomycs
dc.typeBookcs
dc.type.versionpublishedVersioncs
Files