Anotace kvality záznamů EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce shrnuje základní informace o elektrofyziologii srdce a elektrokardiografii, uvádí přehled několika metod pro anotaci kvality záznamů EKG a navrhuje vlastní metodu pro anotaci kvality záznamů EKG. Realizuje výpočet příznaků - ukazatelů kvality signálu i samotné anotace kvality. Testuje správnost reakce příznaků na události v signálu, jejichž přítomnost mají příznaky reflektovat, i správnost anotací kvality.
This thesis gives basic information summary about electrophysiology of heart and electrocardiography and overview of several signal quality assessment methods. It also presents a new method for evaluating ECG quality, shows how signal quality indices are extracted and how the quality annotation is performed. It also gives test results of how the signal quality indices reflect the presence of corresponding noise and whether the quality annotation is correct.
Description
Citation
WALOSZEK, V. Anotace kvality záznamů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a komise byla seznámena s posudky. V následné diskuzi student odpověděl na dotazy členů komise. Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO