Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou uvedeny nástroje, dosahované drsnosti povrchu a geometrické tolerance. K nástrojům jsou přiřazeny stroje, na kterých se dokončovací operace realizují.
Content of the text deals with the methods of finalizing the internal surfaces of revolution. The paper discussed the theory most widely used machining methods that are commonly used in engineering practice. For each methods, are given the tools achieved surface roughness and geometric tolerances. The instruments are assigned to the machine on which the finishing operations are undertaken.
Description
Citation
KAZDERA, T. Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Do kterých kategorií můžeme rozdělit obrábění dle použitého nástroje? Jakými vlastnostmi jsou charakterizovány tažné materiály? Co jsou to mechanické vlastnosti? Jakým způsobem mohou být pomocí dokončování zlepšovány mechanické vlastnosti? Co je to ekvivalentní průměr kotouče a co je to samoostření kotouče? Jaké chemické látky se používají pro elektrochemické metody dokončování? Čím je způsobena matnost povrchu u elektrochemického dokončování? Jaký postup byste volil pro zhotovení otvoru u hydraulického válce? Znáte nějakou technologii pro zhotovování složitějších vnitřních otvorů? Co je to statické a impulzivní válečkování? Jak se realizuje impulzování u válečkování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO