Optimalizace procesů ve společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. Cílem návrhu optimalizace je zjednodušení procesů souvisejících se skladováním a následné snížení provozních nákladů.
The bachelor thesis deals with process optimization in the company Czech Craft Beers a.s. Based on a detailed analysis, improvements are proposed. The main proposal is the relocation of warehouse space and the introduction of records of returnable packaging. The aim of the optimization proposal is to simplify the processes related to storage and subsequently reduce operating costs.
Description
Citation
ČERNOUŠKOVÁ, K. Optimalizace procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno prof. Koráb: Uvádíte, že základní suroviny pro výrobu piva jsou chmel a kvasnice. Já s vámi nesouhlasím. Co tam ještě vstupuje? - zodpovězeno Ing. Bartošek: V práci uvádíte návrh systému dopravy sudů. Dokázala byste vysvětlit, na čem je založena změna systému dopravy sudů? - zodpovězeno Ing. Bartošek: Doporučujete čárové kódy. Zajímalo by mě, jaké jsou nevýhody navržené technologie čárových kódu? - zodpovězeno prof. Koráb: Co to je spilka? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO