Regulace provozu autonomních solárních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá popisem a návrhem autonomního solárního systému. Cílem je přenesní teoretických poznatků o nových směrech v této oblasti do aplikace v praktickém použití. Optimálním nastavením rozhodovacích algoritmů aplikovaných pro řízení elektronických regulačních prvků můžeme dosáhnout značného zvýšení účinnosti. Mikroprocesorové řízení umožňuje vytvoření požadovaných funkcí na míru pro každý jedinečný autonomní systém. Praktickým výstupem diplomové práce je mikroprocesorem řízený solární regulátor, který pomocí měření a ovlivňování elektrických veličin v systému dosahuje vysoké účinnosti celého autonomního systému.
This thesis dealing with description and of autonomous solar systems and algorithms for control of decision-making mechanism. Optimal set of these machanism has effeect in raise of efficiency in hole autonomous system. In practical purposes propose create one by using microprocesor ATMEGA8, which measure all electrical data in system and control all decisions of implemented algorithm.
Description
Citation
SLEZÁK, P. Regulace provozu autonomních solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO