Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce poskytuje souhrn ucelených informací, které se týkají významu a zřizování ochranných pásem podél vodního toku v zemědělské krajině. Vstupní oddíl je věnován rešeršní činnosti a rozboru českých legislativních nástrojů. Hlavní část práce popisuje významné funkce ochranných pásem, které jsou podloženy zahraničními studiemi. Na závěr byl s využitím získaných informací proveden návrh ochranného pásma pro použití v našich podmínkách.
The bachelor thesis provides summary of comprehensive information concerning the importance and establishment of the buffer strips along watercourses in the agricultural landscape. The input section focuses on solving activities and analysis of Czech legislative instruments. The main part describes the important functions of the buffer strips, which are based on foreign studies. The proposal of using the buffer strips in our conditions were made on the base of obtained information at the end of this work.
Description
Citation
BARVA, J. Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO