Komparace daňové soustavy České republiky a Velké Británie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o dvou rozdílných daňových soustavách platných v České republice a Velké Británii a srovnává je na praktickém případu. Cílem je porovnat především daň z příjmu fyzických osob, poukázat na podobnosti i výrazné rozdíly a v závěru navrhnout, čím by se mohly navzájem inspirovat.
The thesis deals with two different tax systems in force in the Czech Republic and the Great Britain and compares them by means of practical case. The aim is to compare mainly income tax of individuals, point out the similarities and significant differences as well. Finally the possibilities of reciprocal inspiration for both systems are suggested.
Description
Citation
ORSÁG, Š. Komparace daňové soustavy České republiky a Velké Británie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen) Mgr. Milan Chytil (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Otázka: Můžete posoudit, jak pro českého poplatníka daně z příjmu, se je těžké orientovat? - zodpovězeno Ing. Květoslava Plačková Otázka: Zamyslete se nad dani FO a její zohlednění v podobě paušálních výdajů vzhledem k cílům práce. - zodpovězeno Doc Ing. Zdeněk Sojka, CSc. Otázka: Vysvětlete vlastními slovami, jaká je výše a odvod sociálního a zdravotního pojištění v ČR? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO