Klasifikace IT produktů a služeb určených k řízení podnikové výkonnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Corporate Performance Management (CPM). Jsou zde objasněny důležité teoretické pojmy, popsána koncepce a oblasti nasazení těchto nástrojů, proč jsou CPM nástroje užitečné a jaké výhody přináší jejich využití. V další části je uveden přehled současných CPM řešení. Pro sedm nejvýznamnějších řešení na českém trhu jsou popsány základní vlastnosti, výhody a nevýhody. Závěrem je popsána praktická aplikace CPM ve dvou různých organizacích. První z nich je středně velká výrobní firma a druhá je nadnárodní společnost pracující v oblasti ICT.
This bachelor thesis is concentrated on general description of Corporate Performance management (CPM). It explains important theoretical terms, describes concept and possibilities of use these tools and it is focused on explanation why are them helpful and how to use them. In next part is analysis of present CPM solutions. A research of the seven most important solutions on Czech market has been written, and there is a part about their differences, advantages and disadvantages. In the end is written about practical use of this concept in two large organizations. First is middle sized factory and second is international corporation which works in ICT.
Description
Citation
SVAROVSKÝ, J. Klasifikace IT produktů a služeb určených k řízení podnikové výkonnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Pospíšil - Jak je v případě organizace, kterou zmiňujete ve své BP, zvládán efekt "dvou šéfů" v maticové organizační struktuře - odpovězeno doc. Sodomka - soustředil jste se na spol. Gartner, na jaké další organizace by jste se dále zaměřil? - odpovězeno Ing. Doubravský - jaké jsou hlavní přínosy CPM v příp. Vaší práce - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO