Model průtokoměru s clonou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé metody měření a typy snímačů průtoku tekutin. Praktická část bakalářské práce spočívá v návrhu a vlastní realizaci modelu clonového průtokoměru s počítačovou podporou vyhodnocení.
The aim of this Bachelor thesis is to make the orifice flowmeter accessible for laboratory tuition. The introduction of this Bachelor thesis explains and describes the issues of measuring of liquid flow rate. The individual measurement methods and the types of flowmeter sensors are introduced. The practical section of the Bachelor thesis consists of a proposal and an actual realisation of a model of an orifice flowmeter with a computer supported evaluation.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, T. Model průtokoměru s clonou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO