Prsteny

Abstract
Projekt s názvem „Prsteny“ je jednoduchá karetní hra, která je určena pro dva hráče. Námět a obsah hry se tematicky týká prstenů, kterým se dlouhodobě věnuji (také na materiální úrovni výroby šperků). Karetní hru si můžou zahrát hráči každého věku, avšak primárně jsem cílila na děti v předškolním a školním věku. Cílem mé bakalářské práce je seznámit děti zábavným způsobem s řemeslnou výrobou prstenů. Důležitým prvkem vizuální části hry je rozpoznávání obrazu (ilustrací na jednotlivých kartách) a jejich správná skladba. Dochází tak k aplikaci stylizované kresby, která ilustruje vybrané části procesu výroby prstenů.
The project with the title “The Rings” is a simple card game designed for two players. The theme and content of the game is thematically related to rings, which I have been working on for a long time (also on the material level of jewellery making). The card game can be played by players of any age, but I primarily targeted preschool and school-age children. The aim of my bachelor thesis is to introduce children to the craft of ring making in a fun way. An important element of the visual part of the game is the recognition of the images (illustrations) and their correct composition. This leads to the application of stylized drawings that illustrate selected parts of the ring-making process.
Description
Citation
CENDELÍNOVÁ, K. Prsteny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Vojtěch Vaněk (předseda) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) Mgr. Miroslav Maixner, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vladimír Kudělka (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO