Buzení a detekce plazmonových polaritonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Chování povrchových plazmonových polaritonů a lokalizovaných povrchových plazmonů je velmi silně závislé na parametrech kovových povrchů a strukturách v nich vyrobených. Tato práce se věnuje plazmonice a to především v oblasti výroby struktur pro plazmonické rezonanční systémy, které by byly vhodné pro buzení povrchových plazmonů za pomoci upraveného rastrovacího tunelovacího mikroskopu. Jsou zde popsány a zhodnoceny vyrobené struktury k tomuto účelu vytvořené. Dále se tato práce věnuje způsobům buzení povrchových plazmonů.
Behavior of surface plasmon polaritons and localized surface plasmons is strongly dependent on parametres of metalic surfaces and on parametres of structures created on the surfaces. This work deals with plasmonics mainly in the field of producing structures for plasmonics resonant systems, which might be suitable for excitation of surface plasmons by modified scanning tunneling microscopy. Final structures made for this purpose were described. Techniques for the excitation of plasmons are presented.
Description
Citation
BRTEK, T. Buzení a detekce plazmonových polaritonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO