IP Multimedia Subsystem a jeho využití pro zajištění kvality služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo se seznámit se strukturou a jednotlivými částmi systému IP Multimedia Subsystem (IMS), se způsobem signalizace a předávání zpráv mezi klientem a prvky IMS. V simulačním prostředí realizovat model představující přenos zpráv mezi koncovým zařízením a základními prvky IMS. V práci byla popsána funkce systému IMS, jeho architektura a základní prvky, architektura použitého signalizačního protokolu SIP a jeho prvků, formát zpráv SIP a SDP, způsob zajištění kvality služeb QoS v systému IMS. Dále byl proveden teoretický návrh modelu registrace koncového zařízení a rezervace síťových prostředků v IMS. Následovně byly tyto modely realizovány v simulačním prostředí programu OPNET Modeler za pomocí nástrojů: editor projektu, editor uzlu a editoru procesu. V poslední části práce byl popsán způsob ověření správné funkce realizovaných modelů prostřednictvím simulačního nástroje Debbuger, který je také součástí programu OPNET Modeler.
The aim of this work is to give information about the structure and elements of the IP Multimedia Subsystem, using signaling protocol and transferring messages between the terminal and elements of IMS. Create model, which implements messages transfer between terminal and IMS elements, by environment tools OPNET Modeler. This work describes system function IMS, its architecture, basic elements, architecture of using signaling protocol SIP and its elements, SIP and SDP messages format and the way of ensuring Quality of Services. There is a project of model terminal registration and reservation data flow by terminal in the IMS. These models were realized in a simulation environment called OPNET Modeler by using tools: project editor, node editor and process editor. In the last part of this work, the method of verification correct function of realized models was created by simulation tools called Debbuger. This tool is one of the environment tools OPNET Modeler.
Description
Citation
BETLACH, M. IP Multimedia Subsystem a jeho využití pro zajištění kvality služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) Ing. Jan Malý (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Jakým způsobem probíhá navazování spojení v IMS? K čemu slouží zpráva gprs_attach?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO