Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení dané situace. V teoretické části jsou vymezeny cíle, postupy a vybrané metody, které jsou dále aplikovány v praktické části na firmu ATP Motor s.r.o. a jejího konkurenta. V závěru práce jsou výsledky vyhodnoceny a na jejich základě navrhnuty jednotlivá řešení.
The aim of the bachelor thesis named „Evaluation of the Financial Situation of ATP Motor s.r.o. and Proposals for its Improvement“ is to analyze financial state of the ATP Motor s.r.o. company and offer the proper solution to improve the current state. In theoretical part there are described goals and methods applicated in practical part on the case of ATP Motor s.r.o. company and its trade concurrency. In the conclusion of the thesis the results are evaluated and the variety of the solutions are proposed.
Description
Citation
PROCHÁZKA, L. Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Petr Novák, Ph.D.: Zboží v jaké hodnotě je vázáno na skladě? Nebylo by pro firmu výhodné razit strategii zásobování just-in-time? Zkoumal jste, jak dlouho je zboží na skladě? - C doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaká je velikost zisku společnosti a jeho vývoj v posledních pěti letech? Provádí firma analýzy zákazníků z hlediska jejich důležitosti pro společnost? - C
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO