Discrete matrix delayed exponential for two delays and its property

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer Nature
Altmetrics
Abstract
In recent papers, a discrete matrix delayed exponential for a single delay was defined and its main property connected with the solution of linear discrete systems with a single delay was proved. In the present paper, a generalization of the concept of discrete matrix delayed exponential is designed for two delays and its main property is proved as well.
V nedávném článku byla definována diskrétní zpožděná maticová exponenciála pro jedno zpoždění a byla dokázána její hlavní vlastnost související s řešením lineárních diskrétních systémů s jedním zpožděním. V aktuálním článku je zkonstruováno zobecnění pojmu diskrétní zpožděné maticové exponenciály pro dvě zpoždění a rovněž dokázána její základní vlastnost.
Description
Citation
Advances in Difference Equations. 2013, vol. 2013, issue 1, p. 1-18.
https://advancesindifferenceequations.springeropen.com/articles/10.1186/1687-1847-2013-139
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO