Rozhraní pro ovládání průmyslových modulů LED

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá modernizací na poli informačních LED panelů. Jejím cílem je vytvoření nového způsobu řízení LED modulů, který bude využívat výhody plynoucí z použití linuxového jednodeskového počítače. Současně odstraní nevhodné součásti řízení, které současný stav obsahuje.
This work deals with modernization of information LED panels. Its aim is to create a new method of controlling LED modules that will utilize the benefits of using Linux-based single board computer. At the same time this work will remove inappropriate parts of current state of control.
Description
Citation
BARTEK, T. Rozhraní pro ovládání průmyslových modulů LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šesták (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Co je tzv. problikávání a jak vzniká? 2) Do jaké skupiny patřily vzniklé hazardy? 3) Na jakém materiálu je vytvořeno LED pole? 4) Jak je řešeno chlazení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO