Stereopanoramata interiérů FIT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kombinací stereoskopických a panoramatických fotografií. Popisuje možnosti tvorby panoramat se zaměřením na skládání ze sady snímků. Dále jsou zde rozebírány principy vnímání hloubky a možnosti projekce stereoskopických snímků. Součástí práce je aplikace pro prezentaci stereopanoramat interiérů Fakulty informačních technologií na internetu a její popis.
This bachelor thesis is about combination of stereoscopic and panoramic photography. It describes creation of panoramas especially by stitching a set of images. Principles of depth perception and possibilities of stereoscopic images projection are discussed. This thesis includes software for presentation stereopanoramic pictures of Faculty of Information Technology interiors on the Internet and its description.
Description
Citation
ŠTECHR, V. Stereopanoramata interiérů FIT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Bylo by možné vytvořit stereopanoramata s úhlem pohledu 360°x180° pokrývající celý prostor kolem pozorovatele? Pokud ano, co by to navíc obnášelo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO