Analýza vybraných ukazatelů firmy STERIPAK, s.r.o. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména popisuje analýzu vybraných ukazatelů firmy Steripak, s.r.o. pomocí časových řad. V první části jsou popsána teoretická východiska potřebná k analýze dat. Praktická část zahrnuje analýzu konkrétních ukazatelů, které zobrazují hospodaření společnosti a jsou důležité pro rozhodování o její další činnosti. Pokud je to možné, je následně vytvořena i prognóza budoucího vývoje.
This Bachelor’s thesis deals with statistics methods, in particular describes the analysis of selected indicators of the company Steripak, s.r.o. using time series. At first part is explained the theoretical background needed to analyse the data. The practical part includes analysis of selected indicators. The indicators show the financial activities of company and are important for making decisions about future of company. Subsequently the prognosis is created, if it is possible.
Description
Citation
MAIRINGEROVÁ, A. Analýza vybraných ukazatelů firmy STERIPAK, s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO